Information om blodtrycksmätning

Vid blodtrycksmättning med manschett krävs utrustning med hög tillförlitlighet, rätt val av manschettstorlek kalibrerad manometer och noggrannt utförande av mätningen för att mättresultatet skall bli rättvisande

Blodtrycksmätare HE – allmän information

Storleksangivelsen anger innerblåsans mått. För rättvisande mätning krävs att innerblåsans bredd är inom 55 – 35 % av armomfånget. Enligt Svensk och Europeisk standard SS-EN 1060-1 bör blåsans bredd vara ca 40 % av armens omfång och blåsans längd 80 – 100 % av armens omfång. Manschetter finns i följande storlekar och rekommenderas för angivna armomfång.

  • Barn 0 - 1 år, för armomfång 4–10 cm, innerblåsans mått 3x10 cm, manschett utv. 5x21 cm
  • Barn 1 - 4 år, för armomfång 10–20 cm, innerblåsans mått 6x20 cm, manschett utv. 8x33 cm
  • Barn och ungdom, armomfång 17–28 cm, innerblåsans mått 9x28 cm, manschett utv. 11x41 cm
  • Vuxen normal arm, armomfång 25–35 cm, innerblåsans mått 12x35 cm, manschett utv. 14x52 cm
  • Vuxen kraftig arm, armomfång 32–43 cm, innerblåsans mått 15x43 cm, manschett utv. 17x66 cm
  • Vuxen kraftig kort arm omfång 30–40 cm, innerblåsans mått 14x40 cm konisk, utv. 14x64 cm
  • Vuxen lårben, omfång 38–52 cm, innerblåsans mått 18x52 cm, manschett utv. 20x78 cm
  • Vuxen kraftig lårben, omfång 40–60 cm, innerblåsans mått 20x60 cm konisk, utv. 22x90 cm

Alla våra manschetter är förstärkta med dubbelt tyg.

Siffrorna i våra artikelnummer anger vilka komponenter som ingår i den kompletta blodtrycksmätaren.
Den första siffran i artikelnummret anger storlek, andra, tredje och fjärde siffran anger typ av manometer, femte siffran anger typ av bollpump, sjätte siffran anger typ av ventil, sjunde siffran anger typ av manschett (hölje), åttonde och nionde siffran anger typ av innerblåsa.

Tillagd i varukorgen